Droom

ik droomde, ik werd dood geschoten
door het gereformeerd gezag
omdat ik iets geschreven had
wat van hen niet mag

over wetten, regels en de ban
hoeden, rokjes zo het hoort
vrouwen zonder stemrecht
ik vond dat kompleet gestoord

zeven dagen kreeg ik van ze
te herroepen wat ik schreef
anders zou ‘k de kogel krijgen
als ik bij mijn schrijven bleef

ik overlegde met mijn vrouw
of ik het onrecht zou behagen
we namen innig afscheid
ik telde nog zes dagen

de hoge raad was bikkelhard
en stelde mij terecht
en toen ik morsdood wakker werd
riep ik; “de taliban is echt!”